PRIVACYVERKLARING

Laatst bijgewerkt 01 oktober 2021
Bedankt dat je ervoor hebt gekozen om deel uit te maken van onze gemeenschap bij GISA oU (“Bedrijf,” “wij,” “ons," of "ons"). We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens en uw recht op privacy te beschermen. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via contact@gisa.io.
 
Deze privacyverklaring beschrijft hoe we uw informatie kunnen gebruiken als u:

 • Download en gebruik onze mobiele applicatie — GISA GPS
 • Betrek ons op andere gerelateerde manieren (inclusief verkoop, marketing of evenementen)
Als we in deze privacyverklaring verwijzen naar:

 • App”, verwijzen we naar elke toepassing van ons die verwijst naar of linkt naar dit beleid, inclusief alle hierboven genoemde
 • Diensten”, verwijzen we naar onze appen, en andere gerelateerde diensten, inclusief verkoop, marketing of evenementen
Het doel van deze privacyverklaring is om u zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u ermee heeft. Als er voorwaarden in deze privacyverklaring staan waarmee u niet akkoord gaat, stop dan onmiddellijk met het gebruik van onze Services.
 
Lees deze privacyverklaring aandachtig door, omdat het u zal helpen begrijpen wat we doen met de informatie die we verzamelen.
 
INHOUDSOPGAVE
 
1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt
Kortom:  We verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.
We verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u zich registreert op de appen, interesse tonen in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de App of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.
De persoonlijke informatie die we verzamelen, hangt af van de context van uw interacties met ons en de App, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, kan het volgende omvatten:
Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt. We verzamelen namen; e-mailadressen; gebruikersnamen; en andere soortgelijke informatie.
Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

Informatie verzameld via onze app
Kortom:  We verzamelen informatie over uw geolocatie, pushmeldingen, wanneer u onze app gebruikt.
Als u onze app gebruikt, verzamelen we ook de volgende informatie:
 • Geolocatie-informatie. We kunnen toegang of toestemming vragen tot en locatiegebaseerde informatie van uw mobiele apparaat volgen, hetzij continu, hetzij terwijl u onze app gebruikt, om bepaalde locatiegebaseerde diensten te verlenen. Als u onze toegang of machtigingen wilt wijzigen, kunt u dit doen in de instellingen van uw apparaat.
 • Push-meldingen. We kunnen u verzoeken om pushmeldingen te sturen met betrekking tot uw account of bepaalde functies van de App. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van dit soort communicatie, kunt u deze uitschakelen in de instellingen van uw apparaat.
Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en werking van onze App te handhaven, voor probleemoplossing en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.
2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?
Kortom:  We verwerken uw informatie voor doeleinden die gebaseerd zijn op legitieme zakelijke belangen, de uitvoering van ons contract met u, naleving van onze wettelijke verplichtingen en/of uw toestemming.
We gebruiken persoonlijke informatie verzameld via onze App voor verschillende zakelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. We verwerken uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden op basis van onze legitieme zakelijke belangen, om een contract met u aan te gaan of uit te voeren, met uw toestemming, en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We geven de specifieke verwerkingsgronden aan waarop we ons baseren naast elk hieronder vermeld doel.
We gebruiken de informatie die we verzamelen of ontvangen:
 • Om het aanmaken van een account en het aanmeldingsproces te vergemakkelijken. Als u ervoor kiest om uw account bij ons te koppelen aan een account van een derde partij (zoals uw Google- of Facebook-account), gebruiken we de informatie die u ons hebt laten verzamelen van die derde partijen om het aanmaken van een account en het aanmeldingsproces voor de uitvoering van de contract.
 • Om getuigenissen te plaatsen. We plaatsen getuigenissen op onze App die persoonlijke informatie kan bevatten. Voordat we een getuigenis plaatsen, zullen we uw toestemming vragen om uw naam en de inhoud van de getuigenis te gebruiken. Als u uw getuigenis wilt bijwerken of verwijderen, neem dan contact met ons op via: contact@gisa.io en zorg ervoor dat u uw naam, testimonial-locatie en contactgegevens vermeldt.
 • Vraag feedback. We kunnen uw gegevens gebruiken om feedback te vragen en om contact met u op te nemen over uw gebruik van onze App.
 • Om communicatie tussen gebruikers mogelijk te maken. We kunnen uw informatie gebruiken om communicatie van gebruiker tot gebruiker mogelijk te maken met de toestemming van elke gebruiker.
 • Om gebruikersaccounts te beheren. We kunnen uw informatie gebruiken om ons account te beheren en in goede staat te houden.
3. WORDT UW INFORMATIE MET IEMAND GEDEELD?
Kortom:  We delen alleen informatie met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen, om uw rechten te beschermen of om zakelijke verplichtingen na te komen.
We kunnen uw gegevens die we bewaren verwerken of delen op basis van de volgende rechtsgrond:
 • Toestemming: We kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifieke toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken.
 • Gerechtvaardigde belangen: We kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit redelijkerwijs nodig is om onze legitieme zakelijke belangen te realiseren.
 • Uitvoering van een overeenkomst: Wanneer we een contract met u zijn aangegaan, kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken om te voldoen aan de voorwaarden van ons contract.
 • Wettelijke verplichtingen: We kunnen uw informatie vrijgeven waar we wettelijk verplicht zijn om dit te doen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, overheidsverzoeken, een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding (inclusief in reactie op overheidsinstanties om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten).
 • Vitale interesses: We kunnen uw informatie vrijgeven wanneer we denken dat het nodig is om mogelijke schendingen van ons beleid, vermoedelijke fraude, situaties met mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van een persoon en illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, of als bewijs in rechtszaken waarin wij zijn betrokken.
Meer specifiek is het mogelijk dat we uw gegevens moeten verwerken of uw persoonlijke gegevens moeten delen in de volgende situaties:
 • Zakelijke overdrachten. We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.
 • Google Maps Platform-API's. We kunnen uw informatie delen met bepaalde Google Maps Platform API's (bijv. Google Maps API, Place API). Raadpleeg dit voor meer informatie over het privacybeleid van Google koppeling.
4. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKING-TECHNOLOGIEN?
Kortom:  We kunnen cookies en andere volgtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.
We kunnen cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of om deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookieverklaring.
5. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?
Kortom:  We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden te bereiken, tenzij anders vereist door de wet.
We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze kennisgeving vereist dat we uw persoonlijke gegevens langer bewaren dan de periode waarin gebruikers een account bij ons hebben.
Wanneer we geen voortdurende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we dergelijke informatie verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), zullen we veilig uw persoonlijke gegevens op te slaan en te isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.
6. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?
Kortom:  We streven ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.
We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze waarborgen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan geen enkele elektronische verzending via internet of technologie voor informatieopslag worden gegarandeerd 100% veilig te zijn, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze veiligheid te omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, te openen, te stelen of te wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie van en naar onze App is op eigen risico. U mag alleen toegang krijgen tot de App binnen een beveiligde omgeving.
7. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?
Kortom:  In sommige regio's, zoals de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK), hebt u rechten die u meer toegang geven tot en meer controle over uw persoonlijke gegevens. U kunt uw account op elk moment bekijken, wijzigen of beëindigen.
In sommige regio's (zoals de EER en het VK) hebt u bepaalde rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen tot en een kopie van uw persoonlijke informatie te verkrijgen, (ii) om rectificatie of verwijdering te vragen; (iii) om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken; en (iv) indien van toepassing, op gegevensoverdraagbaarheid. In bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Om een dergelijk verzoek te doen, gebruik dan de contact details hieronder aangegeven. We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Als we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking, en evenmin van invloed is op de verwerking van uw persoonlijke informatie die wordt uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.
 
Als u een inwoner bent van de EER of het VK en u denkt dat we uw persoonlijke gegevens onrechtmatig verwerken, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Hun contactgegevens vind je hier: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
Als u in Zwitserland woont, vindt u hier de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Account Informatie
Als u op enig moment de informatie in uw account wilt bekijken of wijzigen of uw account wilt beëindigen, kunt u:
 • Log in op uw accountinstellingen en werk uw gebruikersaccount bij.
Op uw verzoek om uw account te beëindigen, zullen we uw account en informatie deactiveren of verwijderen uit onze actieve databases. We kunnen echter bepaalde informatie in onze bestanden bewaren om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij onderzoeken, onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen en/of te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten.
Cookies en vergelijkbare technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als je wilt, kun je er meestal voor kiezen om je browser zo in te stellen dat cookies worden verwijderd en cookies worden geweigerd. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit van invloed zijn op bepaalde functies of diensten van onze App
Afmelden voor e-mailmarketing: U kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketing-e-maillijst door op de afmeldlink te klikken in de e-mails die we sturen of door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens. U wordt dan verwijderd van de marketing-e-maillijst. We kunnen echter nog steeds met u communiceren, bijvoorbeeld om u servicegerelateerde e-mails te sturen die nodig zijn voor het beheer en het gebruik van uw account, om te reageren op serviceverzoeken of voor andere niet-marketingdoeleinden. Als u zich anders wilt afmelden, kunt u:
 • Ga naar uw accountinstellingen en werk uw voorkeuren bij.
8. BEDIENINGSELEMENTEN VOOR NIET-VOLGEN FUNCTIES
De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track (“DNT”)-functie of instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browse-activiteiten te laten controleren en verzamelen. In dit stadium is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme dat automatisch uw keuze communiceert om niet online te worden gevolgd. Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u hierover informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring. 
9. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNI SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?
Kortom:  Ja, als u een inwoner van Californië bent, krijgt u specifieke rechten met betrekking tot toegang tot uw persoonlijke gegevens.
California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de "Shine The Light"-wet, staat onze gebruikers die ingezetenen zijn van Californië toe om één keer per jaar gratis informatie bij ons op te vragen en te verkrijgen over categorieën van persoonlijke informatie (indien van toepassing) die wij hebben. openbaar gemaakt aan derden voor direct marketingdoeleinden en de namen en adressen van alle derden met wie we persoonlijke informatie hebben gedeeld in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar. Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt indienen, dient u uw verzoek schriftelijk bij ons in via de onderstaande contactgegevens.
Als je jonger bent dan 18 jaar, woonachtig bent in Californië en een geregistreerd account hebt bij: de app, hebt u het recht om verwijdering te vragen van ongewenste gegevens die u openbaar op de App. Als u verwijdering van dergelijke gegevens wilt aanvragen, neemt u contact met ons op via de onderstaande contactgegevens, en vermeldt u het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld en een verklaring dat u in Californië woont. We zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet openbaar worden weergegeven op de App, maar houd er rekening mee dat de gegevens mogelijk niet volledig of volledig worden verwijderd uit al onze systemen (bijv. back-ups, enz.).
10. MAKEN WE UPDATES AAN DEZE KENNISGEVING?     
 
Kortom:  Ja, we zullen deze kennisgeving indien nodig bijwerken om te blijven voldoen aan de relevante wetten.
We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte "Herziene" datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een duidelijke kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.
11. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?     
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze verklaring, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO), Dominique van den Dries Kousbroek, per e-mail op contact@gisa.io, of per post naar:
GISA uit
Veskiposti 2-1002
Tallinn, regio Estland 10138
Estland
12. HOE KAN U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?     
Op basis van de toepasselijke wetgeving van uw land hebt u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, die informatie te wijzigen of in bepaalde omstandigheden te verwijderen.