PRIVAATSUSTEATIS

Viimati värskendatud 1. oktoobril 2021
Täname, et otsustasite olla osa meie GISA oU kogukonnast (“Ettevõte,” “meie,” “meie”, või „meie“). Oleme võtnud endale kohustuse kaitsta teie isikuandmeid ja teie õigust privaatsusele. Kui teil on küsimusi või muresid selle privaatsusteatise või meie tavade kohta seoses teie isikuandmetega, võtke meiega ühendust aadressil contact@gisa.io.
 
See privaatsusteatis kirjeldab, kuidas võime teie teavet kasutada, kui:

 • Laadige alla ja kasutage meie mobiilirakendust — GISA GPS
 • Suhelge meiega muudel seotud viisidel, sealhulgas müügil, turundusel või sündmustel
Kui viitame selles privaatsusteatises:

 • Rakendus”, viitame igale meie rakendusele, mis viitab või lingib sellele poliitikale, sealhulgas mis tahes ülalloetletud rakendusele
 • Teenused,” viitame omale rakendus, ja muud seotud teenused, sealhulgas müük, turundus või üritused
Selle privaatsusteatise eesmärk on selgitada teile võimalikult selgel viisil, millist teavet me kogume, kuidas me seda kasutame ja millised õigused teil sellega seoses on. Kui selles privaatsusteatises on tingimusi, millega te ei nõustu, lõpetage viivitamatult meie teenuste kasutamine.
 
Lugege see privaatsusteade hoolikalt läbi, sest see aitab teil mõista, mida me kogutava teabega teeme.
 
SISUKORD
 
1. MIS TEAVE ME KOGUME?

Isikuandmed, mille meile avaldate
Lühidalt:  Kogume teie poolt meile edastatud isikuandmeid.
Kogume isikuandmeid, mille annate meile vabatahtlikult, kui registreerute saidil rakendus, väljendada huvi saada teavet meie või meie toodete ja teenuste kohta, kui osalete teenustes Rakendus või muul viisil, kui võtate meiega ühendust.
Isikuandmed, mida me kogume, sõltuvad teie ja meiega suhtlemise kontekstist Rakendus, teie tehtud valikud ning kasutatavad tooted ja funktsioonid. Kogutavad isikuandmed võivad sisaldada järgmist:
Teie esitatud isikuandmed. Me kogume nimed; meiliaadressid; kasutajanimed; ja muud sarnast teavet.
Kõik isikuandmed, mille meile esitate, peavad olema tõesed, täielikud ja täpsed ning te peate meid teavitama kõigist selliste isikuandmete muudatustest.

Meie rakenduse kaudu kogutud teave
Lühidalt:  Kogume teavet teie kohta geolokatsioon, tõukemärguanded, kui kasutate meie rakendust.
Kui kasutate meie rakendust, kogume ka järgmist teavet:
 • Geolokatsiooniteave. Teatud asukohapõhiste teenuste osutamiseks võime taotleda juurdepääsu või luba teie mobiilseadme asukohapõhisele teabele ja seda jälgida, kas pidevalt või meie rakenduse kasutamise ajal. Kui soovite meie juurdepääsu või õigusi muuta, saate seda teha oma seadme seadetes.
 • Tõukemärguanded. Võime taotleda teile tõukemärguannete saatmist teie konto või rakenduse teatud funktsioonide kohta. Kui soovite seda tüüpi suhtluse saamisest loobuda, võite need oma seadme seadetes välja lülitada.
Seda teavet on eelkõige vaja meie rakenduse turvalisuse ja toimimise säilitamiseks, tõrkeotsinguks ning meie sisemiseks analüüsiks ja aruandluseks.
2. KUIDAS ME TEIE TEAVE KASUTAMISEKS?
Lühidalt:  Töötleme teie teavet eesmärkidel, mis põhinevad õigustatud ärihuvidel, teiega sõlmitud lepingu täitmisel, meie juriidiliste kohustuste täitmisel ja/või teie nõusolekul.
Kasutame meie kaudu kogutud isikuandmeid Rakendus mitmesugustel allpool kirjeldatud ärilistel eesmärkidel. Töötleme teie isikuandmeid nendel eesmärkidel, tuginedes meie õigustatud ärihuvidele, teie nõusolekul teiega lepingu sõlmimiseks või täitmiseks ja/või meie juriidiliste kohustuste täitmiseks. Märgime iga allpool loetletud eesmärgi kõrval konkreetsed töötlemisalused, millele tugineme.
Kasutame kogutavat või saadavat teavet:
 • Konto loomise ja sisselogimise protsessi hõlbustamiseks. Kui otsustate oma konto meiega siduda kolmanda osapoole kontoga (nt oma Google'i või Facebooki kontoga), kasutame teavet, mida lubasite meil neilt kolmandatelt osapooltelt koguda, et hõlbustada konto loomist ja sisselogimisprotsessi leping.
 • Iseloomustuste postitamiseks. Postitame omale iseloomustused Rakendus mis võivad sisaldada isikuandmeid. Enne iseloomustuse postitamist saame teie nõusoleku teie nime ja iseloomustuse sisu kasutamiseks. Kui soovite oma iseloomustust värskendada või kustutada, võtke meiega ühendust aadressil contact@gisa.io ja lisage kindlasti oma nimi, iseloomustuse asukoht ja kontaktteave.
 • Küsige tagasisidet. Võime kasutada teie teavet tagasiside küsimiseks ja teiega ühenduse võtmiseks meie teenuste kasutamise kohta Rakendus.
 • Kasutajatevahelise suhtluse võimaldamiseks. Võime kasutada teie teavet kasutajatevahelise suhtluse võimaldamiseks iga kasutaja nõusolekul.
 • Kasutajakontode haldamiseks. Võime kasutada teie teavet oma konto haldamiseks ja töökorras hoidmiseks.
3. KAS TEIE TEAVE JAGATAKSE KELLEGEGA?
Lühidalt:  Jagame teavet ainult teie nõusolekul, seaduste järgimiseks, teile teenuste osutamiseks, teie õiguste kaitsmiseks või äriliste kohustuste täitmiseks.
Võime töödelda või jagada teie enda valduses olevaid andmeid järgmisel õiguslikul alusel:
 • Nõusolek: Võime teie andmeid töödelda, kui olete andnud meile konkreetse nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks konkreetsel eesmärgil.
 • Õigustatud huvid: Võime töödelda teie andmeid, kui see on meie õigustatud ärihuvide saavutamiseks mõistlikult vajalik.
 • Lepingu täitmine: Kui oleme teiega lepingu sõlminud, võime töödelda teie isikuandmeid meie lepingutingimuste täitmiseks.
 • Juriidilised kohustused: Võime avaldada teie teavet, kui meil on selleks seaduslik kohustus, et järgida kohaldatavat seadust, valitsuse taotlusi, kohtumenetlust, kohtumäärust või kohtumenetlust, näiteks vastusena kohtumäärusele või kohtukutsele (sealhulgas vastusena riigiasutustele riikliku julgeoleku või õiguskaitsenõuete täitmiseks).
 • Elulised huvid: Võime avaldada teie teavet, kui peame vajalikuks uurida, ennetada või võtta meetmeid seoses meie eeskirjade võimalike rikkumistega, kahtlustatavate pettustega, olukordadega, mis võivad ohustada mis tahes isiku turvalisust ja ebaseaduslikku tegevust, või tõendina kohtuvaidlustes, milles oleme kaasatud.
Täpsemalt võib meil olla vaja teie andmeid töödelda või teie isikuandmeid jagada järgmistes olukordades:
 • Äritegevuse ülekanded. Võime jagada või edastada teie teavet seoses ühinemise, ettevõtte varade müügi, rahastamise või kogu või osa äritegevuse omandamisega teisele ettevõttele või nende üle läbirääkimiste ajal.
 • Google Mapsi platvormi API-d. Võime jagada teie teavet teatud Google Maps Platform API-dega (nt Google Maps API, Place API). Google'i privaatsuspoliitika kohta lisateabe saamiseks vaadake seda link.
4. KAS ME KASUTAME KÜPSISEID JA MUUD JÄLGIMISE TEHNOLOOGIAID?
Lühidalt:  Võime teie teabe kogumiseks ja salvestamiseks kasutada küpsiseid ja muid jälgimistehnoloogiaid.
Võime teabele juurdepääsuks või teabe salvestamiseks kasutada küpsiseid ja sarnaseid jälgimistehnoloogiaid (nagu veebimajakad ja pikslid). Täpsem teave selle kohta, kuidas me selliseid tehnoloogiaid kasutame ja kuidas saate teatud küpsistest keelduda, on esitatud meie küpsiste teatises.
5. KUI KAUA ME TEIE ANDMETE SÄILITAME?
Lühidalt:  Säilitame teie andmeid nii kaua, kui see on vajalik käesolevas privaatsusteatises kirjeldatud eesmärkide täitmiseks, kui seadusega ei nõuta teisiti.
Säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevas privaatsusteates sätestatud eesmärkide saavutamiseks, välja arvatud juhul, kui seadusega (nt maksu-, raamatupidamis- või muud juriidilised nõuded) on nõutud või lubatud pikem säilitusperiood. Ükski selle teatise eesmärk ei nõua meilt teie isikuandmete säilitamist kauem kui ajavahemik, mille jooksul kasutajatel on meie juures konto.
Kui meil pole jätkuvat seaduslikku ärilist vajadust teie isikuandmete töötlemiseks, siis me kas kustutame või muudame need andmed anonüümseks või kui see ei ole võimalik (näiteks kuna teie isikuandmed on salvestatud varuarhiivi), siis me turvaliselt salvestada oma isikuandmeid ja isoleerida need igasugusest edasisest töötlemisest kuni kustutamise võimaluseni.
6. KUIDAS HOIME TEIE TEABE OHUTUSEL?
Lühidalt:  Meie eesmärk on kaitsta teie isikuandmeid organisatsiooniliste ja tehniliste turvameetmete süsteemi kaudu.
Oleme rakendanud asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, mille eesmärk on kaitsta meie töödeldavate isikuandmete turvalisust. Vaatamata meie kaitsemeetmetele ja jõupingutustele teie teabe kaitsmiseks ei saa garanteerida, et ükski elektrooniline Interneti- või teabesalvestustehnoloogia on 100% turvaline, seega ei saa me lubada ega garanteerida, et häkkerid, küberkurjategijad või muud volitamata kolmandad osapooled ei saa seda teha. meie turvalisuse kaotamiseks ning teie teabe ebaõigeks kogumiseks, juurdepääsuks, varastamiseks või muutmiseks. Kuigi me anname endast parima, et kaitsta teie isikuandmeid, edastame isikuandmeid meie ja meie poolt Rakendus on teie enda riisikol. Peaksite juurde pääsema ainult Rakendus turvalises keskkonnas.
7. MILLISED ON TEIE PRIVAATSUSÕIGUSED?
Lühidalt:  Mõnes piirkonnas, näiteks Euroopa Majanduspiirkonnas (EEA) ja Ühendkuningriigis (Ühendkuningriik), on teil õigused, mis võimaldavad teil oma isikuandmetele paremat juurdepääsu ja kontrolli selle üle. Saate oma konto igal ajal üle vaadata, muuta või lõpetada.
Mõnes piirkonnas (nt EMPs ja Ühendkuningriigis) on teil kohaldatavate andmekaitseseaduste alusel teatud õigused. Need võivad hõlmata õigust (i) taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele ja saada nendest koopia, (ii) nõuda andmete parandamist või kustutamist; (iii) piirata teie isikuandmete töötlemist; ja iv) vajaduse korral andmete teisaldatavusele. Teatud asjaoludel võib teil olla ka õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele. Sellise taotluse esitamiseks kasutage kontaktandmed toodud allpool. Me kaalume ja tegutseme iga taotluse alusel vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele.
Kui tugineme teie isikuandmete töötlemiseks teie nõusolekule, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Pange tähele, et see ei mõjuta töötlemise seaduslikkust enne selle tagasivõtmist ega ka teie isikuandmete töötlemist, mis toimub muul seaduslikul töötlemisel kui nõusolek.
 
Kui olete EMP või Ühendkuningriigi elanik ja arvate, et töötleme teie isikuandmeid ebaseaduslikult, on teil ka õigus esitada kaebus oma kohalikule andmekaitsejärelevalveasutusele. Nende kontaktandmed leiate siit: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
Kui elate Šveitsis, leiate andmekaitseasutuste kontaktandmed siit: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Konto teave
Kui soovite igal ajal oma konto teavet üle vaadata või muuta või oma konto lõpetada, saate teha järgmist.
 • Logige sisse oma konto seadetesse ja värskendage oma kasutajakontot.
Teie konto lõpetamise taotluse korral deaktiveerime või kustutame teie konto ja teabe meie aktiivsetest andmebaasidest. Siiski võime säilitada oma failides teatud teavet, et vältida pettusi, tõrkeotsingut, abistada mis tahes uurimisel, jõustada meie kasutustingimusi ja/või järgida kehtivaid juriidilisi nõudeid.
Küpsised ja sarnased tehnoloogiad: Enamik veebibrausereid on seatud vaikimisi küpsiseid aktsepteerima. Soovi korral saate tavaliselt määrata oma brauseri küpsiseid eemaldama ja küpsiseid tagasi lükkama. Kui otsustate küpsised eemaldada või küpsistest keelduda, võib see mõjutada meie teatud funktsioone või teenuseid Rakendus
Meiliturundusest loobumine: Saate igal ajal meie turundusmeililoendist tellimusest loobuda, klõpsates saadetavates e-kirjades olevat tellimusest loobumise linki või võttes meiega ühendust, kasutades allpool toodud andmeid. Seejärel eemaldatakse teid turundusmeilide loendist, kuid me võime teiega siiski suhelda, näiteks selleks, et saata teile teenusega seotud e-kirju, mis on vajalikud teie konto haldamiseks ja kasutamiseks, teenusetaotlustele vastamiseks või muuks mitteturunduslikel eesmärkidel. Muul viisil loobumiseks võite:
 • Juurdepääs oma konto seadetele ja värskendada oma eelistusi.
8. JUHTSEADMED MITTEJÄLGIMISEKS
Enamik veebibrausereid ning mõned mobiilioperatsioonisüsteemid ja mobiilirakendused sisaldavad funktsiooni Do-Not-Track (DNT) või seadistust, mille saate aktiveerida, et anda märku oma privaatsuseelistusest, et teie veebisirvimistegevuste kohta andmeid ei jälgitaks ja kogutaks. Praeguses etapis pole ühtset DNT-signaalide tuvastamise ja rakendamise tehnoloogiastandardit lõplikult välja töötatud. Seetõttu ei reageeri me praegu DNT brauseri signaalidele ega muudele mehhanismidele, mis edastavad automaatselt teie valiku mitte olla võrgus jälgitavad. Kui võetakse vastu veebijälgimise standard, mida peame tulevikus järgima, teavitame teid sellest tavast käesoleva privaatsusteatise muudetud versioonis. 
9. KAS KALIFORNIA RESIDENTIDEL ON KONKREETSED PRIVAATSUSÕIGUSED?
Lühidalt:  Jah, kui olete California elanik, on teile antud konkreetsed õigused juurdepääsuks teie isikuandmetele.
California tsiviilseadustiku paragrahv 1798.83, tuntud ka kui "Shine The Light" seadus, lubab meie California elanikel nõuda ja saada meilt kord aastas ja tasuta teavet isikuandmete kategooriate kohta (kui see on olemas). kolmandatele isikutele otseturunduse eesmärgil avaldatud ning kõikide kolmandate isikute nimed ja aadressid, kellega vahetult eelneval kalendriaastal isikuandmeid jagasime. Kui olete California elanik ja soovite sellise taotluse esitada, esitage meile oma taotlus kirjalikult, kasutades allpool toodud kontaktandmeid.
Kui olete alla 18-aastane, elate Californias ja teil on registreeritud konto rakendus, on teil õigus taotleda soovimatute andmete eemaldamist, mille olete avalikult postitanud Rakendus. Selliste andmete eemaldamise taotlemiseks võtke meiega ühendust, kasutades allpool toodud kontaktteavet ning lisage oma kontoga seotud e-posti aadress ja väljavõte, et elate Californias. Tagame, et andmeid ei kuvataks avalikult Rakendus, kuid pidage meeles, et andmeid ei pruugita kõigist meie süsteemidest täielikult või terviklikult eemaldada (nt varukoopiad jne).
10. KAS ME VÄRSKENDAME SELLE TEATIST?     
 
Lühidalt:  Jah, me värskendame seda teadet vastavalt vajadusele, et järgida asjakohaseid seadusi.
Võime seda privaatsusteadet aeg-ajalt värskendada. Värskendatud versioonile kuvatakse värskendatud kuupäev "Muudetud" ja värskendatud versioon jõustub kohe, kui see on kättesaadav. Kui teeme selles privaatsusteatises olulisi muudatusi, võime teid sellest teavitada, postitades selliste muudatuste kohta teate või saates teile otse teate. Soovitame teil see privaatsusteatis sageli üle vaadata, et saada teavet selle kohta, kuidas me teie teavet kaitseme.
11. KUIDAS SAATE SELLE TEADE KOHTA MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA?     
Kui teil on selle teatise kohta küsimusi või kommentaare, võite pöörduda meie andmekaitseametniku (DPO) poole. Dominique van den Dries Kousbroek, meili teel aadressil contact@gisa.io, või postiga aadressile:
GISA oU
Veskiposti 2-1002
Tallinn, Eesti piirkond 10138
Eesti
12. KUIDAS SAATE TEILT KOGUTUD ANDMED ÜLEVAATA, VÄRSKENDADA VÕI KUSTUTADA?     
Teie riigis kehtivate seaduste alusel võib teil olla õigus taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me teilt kogume, seda teavet muuta või teatud juhtudel kustutada.